Üdvözöljük a Paks Kistérségi Szociális Központ honlapján!

Család- és gyermekjóléti szolgálat

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, továbbá elősegíti a családból kiemelt gyermek visszahelyezését.

Paksi Család- és Gyermekjóléti Központ

A család- és gyermekjóléti központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el. Ennek keretében a központ esetmenedzserei javaslatot tesznek a veszélyeztetettség mértékétől függően gyermekvédelmi hatósági intézkedés megtételére. Az esetmenedzser a családsegítővel, a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagokkal és egyéb szakemberekkel együttműködve a szociális munka eszközeivel segíti a családban nevelkedő gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetését, a családból kikerült gyermekek esetében pedig segíti a családot annak érdekében, hogy a gyermek visszakerülhessen a családba. A központ a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése és a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

Helyettes szülői hálózat

A helyettes szülői hálózat Paks város székhellyel, a család-és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetésével a helyi gyermekvédelmi rendszer keretén belül funkcionáló átmeneti gondozást nyújtó ellátás. A gyermekjóléti alapellátások közül az átmeneti elhelyezést biztosító helyettes szülői szolgáltatás célja, hogy a rászorultság mértékében segítse a családot a gyermeknevelésben. Ha szükséges, ideiglenesen pótolja a gyermek számára a szülői gondoskodást, annak érdekében, hogy erősödjön a család megtartó ereje, ne alakuljon ki a gyermek veszélyeztetettsége, vagy ha az kialakult, azt helyben, szükségletekhez igazodva lehessen megszüntetni.

Házi segítségnyújtás

A Paks Kistérségi Szociális Központ 2011. óta Kistérségi Társulás keretében folyamatosan bővülve jelenleg 17 településen biztosítja a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségét az adott településeken élő jogosultak számára.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Étkeztetés

A Paks Kistérségi Szociális Központ 2011 óta Kistérségi Társulás keretein belül biztosítja a szociális étkeztetést a rászorultak részére. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk vagy eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

  Idősek nappali ellátása

  Az idősek klubja nappali ellátást nyújtó intézmény, ahol a társult településeken élő idős, magányos emberek hasznos időtöltésre találnak. Biztosítja a társas kapcsolatokat, programokat szervez, a klubtagok mentális támogatást kapnak. Az idősek klubjában lehetőség van étkezésre, tisztálkodásra, mosásra. Különböző rendezvények szervezésével, kirándulásokkal, ünnepek megtartásával stb. biztosított a közösségi élet. Az idősek klubja szervezi a klubtagok napközbeni foglalkoztatását, segíti önálló életvitelük fenntartását.

   Fogyatékos személyek nappali ellátása – NYITNI-KÉK Klub

   Intézményünk Paks város központjában, a Kereszt utca 5. szám alatt várja azokat a paksi, fogyatékkal élő, 16. életévüket betöltött és tankötelezettségüket már teljesített ügyfeleit, akik szeretnének egy vidám közösség tagjai lenni.

    Támogató szolgálat

    A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek saját lakókörnyezetükben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a súlyosan fogyatékos állapot fennállásának bizonyítása. Súlyosan fogyatékos az a személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül, és ezt igazolni is tudja.

     Nappali melegedő

     A paksi nappali melegedő 2017. szeptemberében nyitotta meg kapuit azon személyek részére, akik Paks közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodnak állandó vagy ideiglenes lakcím nélkül. 10 férőhelyes akadálymentes telephelyünk a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget az év minden napján 8 órától másnap reggel 6 óráig. Az ellátást nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgárok vehetik igénybe, akik rendelkeznek érvényes tüdőszűrő lelettel, valamint orvosi igazolással bizonyítják, hogy semmilyen fertőző betegségük nincs, továbbá betartják a nappali melegedő házirendjét. 

      Bemutatkozás

      A települési önkormányzat feladata a gyermekjóléti és a szociális helyi ellátórendszer működtetése, a gyermekjóléti és a szociális szolgáltatások biztosítása. Bizonyos településnagyság alatt azonban igen nehéz – esetenként szinte lehetetlen – a megfelelő színvonalú szolgáltatás megszervezése.

      A jogszabályi kötelezés és helyi tapasztalataink alapján optimálisabb megoldást jelent egy kistérségi társulás formájában működtethető szolgáltatási szakmai rendszer közös létrehozása. A társulás előnyei közül kiemelhető az egységes, szakmailag magas színvonalú szolgáltatás és az alacsonyabb társult önkormányzati költségek meghatározása.

      Legfrissebb híreink

      Ételadomány húsvét alkalmából

      Ételadomány húsvét alkalmából

      Az ünnepek közeledtével 2024. március 26-án 150 adag meleg ételt adományozott a dunaföldvári Rakpart Étterem tulajdonosa, Sárosdi Attila és támogató partnerei: Z1 Kft., Hangulat Presszó Bölcske, Földvár Parkett Kft., Szilágyi Tamás, Horváth Zsolt Dunaföldvár...

      bővebben

      Vegye fel velünk a kapcsolatot!

      Megszakítás