Házi segítségnyújtás

A Paks Kistérségi Szociális Központ 2011. óta Kistérségi Társulás keretében folyamatosan bővülve jelenleg 17 településen biztosítja a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségét az adott településeken élő jogosultak számára.

A házi segítségnyújtás célcsoportja:

  • azok az idős emberek, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem, vagy csak részben képesek és róluk nem, vagy csak részben gondoskodnak
  • azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, valamint szenvedélybetegek, akik szomatikus állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítségre szorulnak, de környezetükben nincs a számukra megfelelő szociális alapszolgáltatás
  • azok a személyek, akik gondozási szükségleteik alapján szakosított ellátást (bentlakást) biztosító intézményi bekerülésre várakoznak

A házi segítségnyújtást a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében kell biztosítani önálló életvitelének fenntartása érdekében.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani, a gondozási szükségletfelmérést követően.

Szociális segítés keretében biztosítani kell

  • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést
  • a háztartási tevékenységben való közreműködést, (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, mosogatás, ételkészítés, mosás, vasalás, ruhajavítás, tüzelő behordás, vízhordás)
  • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást
  • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell

  • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását (mentális támogatás, tanácsadás, információnyújtás, ügyintézés, családdal történő kapcsolattartás segítése, szabadidős tevékenységben való közreműködés)
  • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését (mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere, vérnyomás, vércukormérés, haj, száj, köröm, bőrápolás, decubitus megelőzés, gyógyszeradagolás, gyógyszerelés monitorozása, hely és helyzetváltoztatás segítése, inkontinens beteg ellátása, kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzése, használatának segítése)

A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, a rászoruló személy, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtásában és a szolgáltatásról szóló megállapodás megkötésében szintén a gondozónők segítsége kérhető az adott településen a szükséges dokumentumok benyújtása által.

A házi segítségnyújtás térítésköteles szolgáltatás. Az intézményi térítési díjakat a települési önkormányzatok évente határozzák meg.

Az ellátást az adott településen dolgozó kolléga megkeresése által lehet legkönnyebben igényelni, illetve a központi paksi irodában lehet segítséget, felvilágosítást kérni a szakmai vezetőtől a 20/8830-477 telefonszámon, munkanapokon 8-16 óráig.

A Paks Kistérségi Szociális Központ a házi segítségnyújtást az alábbi településeken biztosítja:

Bikács, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Harc, Kajdacs, Kistormás, Kölesd, Medina, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, (Uzd és Alsópél településrészeket is beleértve), Sióagárd, Tengelic

A kapcsolatfelvétel további lehetőségeiről az Elérhetőségeink menüpontban tájékozódhat.

Megszakítás