Étkeztetés

A Paks Kistérségi Szociális Központ 2011 óta Kistérségi Társulás keretein belül biztosítja a szociális étkeztetést a rászorultak részére. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk vagy eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

  • koruk
  • egészségi állapotuk
  • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük
  • szenvedélybetegségük
  • hajléktalanságuk miatt.

A szociális étkezés igénybevétele településenként változik. Van, ahol mindenkinek házhoz szállítják, van, ahol lehetőség van a személyes átvételre. Azokon a településeken, ahol idősek klubja is működik, lehetőség van helyben fogyasztásra is.

A szociális étkeztetés igénybevétele önkéntes, a rászoruló személy, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem benyújtásában és a szolgáltatásról szóló megállapodás megkötésében szintén a gondozónők segítsége kérhető az adott településen a szükséges dokumentumok benyújtása által.

Az étkeztetés térítésköteles szolgáltatás. Az intézményi térítési díjakat a települési önkormányzatok évente határozzák meg.

Az ellátást az adott településen dolgozó kolléga megkeresése által lehet legkönnyebben igényelni, illetve a központi paksi irodában lehet segítséget, felvilágosítást kérni a szakmai vezetőtől a 20/8830-493 telefonszámon, munkanapokon 8-16 óráig.

A Paks Kistérségi Szociális Központ a szociális étkeztetést az alábbi településeken biztosítja:

Dunaszentgyörgy, Gerjen, Kajdacs, Kistormás, Kölesd, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc (Uzd és Alsópél településrészeket is beleértve)

A kapcsolatfelvétel további lehetőségeiről az Elérhetőségeink menüpontban tájékozódhat.

Megszakítás