Idősek nappali ellátása

Az idősek klubja nappali ellátást nyújtó intézmény, ahol a társult településeken élő idős, magányos emberek hasznos időtöltésre találnak. Biztosítja a társas kapcsolatokat, programokat szervez, a klubtagok mentális támogatást kapnak. Az idősek klubjában lehetőség van étkezésre, tisztálkodásra, mosásra. Különböző rendezvények szervezésével, kirándulásokkal, ünnepek megtartásával stb. biztosított a közösségi élet. Az idősek klubja szervezi a klubtagok napközbeni foglalkoztatását, segíti önálló életvitelük fenntartását.

 

A Paks Kistérségi Szociális Központ ellátási területe idősek nappali ellátás vonatkozásában:

Kajdacsi idősek nappali ellátása

Kajdacson az idősek nappali ellátása 1979 óta működik. A helyi idősek egy nagyon jól működő, segítőkész és nyitott közösséget alkotnak. Fő feladatunknak tekintjük ennek az egymásra figyelő és támogató közösségnek a megőrzését és fejlesztését. Segítséget nyújtunk klienseinknek az életvitelük fenntartásában, egészségi, mentális és egyéb problémáik megoldásában, társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában. Klubunk egy közel 100 m2 alapterületű épületben fogadja az ellátottakat. Az időseknek napi szinten van lehetőségük olvasni, zenét hallgatni, televíziót nézni, beszélgeti egymással és a gondozókkal. Segítséget kapnak hivatalos ügyeik elintézésében, tisztálkodásban, ruháik mosásában is. Igény esetén helyneb étkezésre is lehetőség van. Az épülethez tartozik egy parkosított udvar is, ahol jó idő esetén meg tudjuk tartani az aktuális programjainkat. Jelenleg az idősek nappali ellátásában két gondozónő és egy szakmai vezető dolgozik, de az épületben érhető el a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is.

A kérelmezéssel és az ellátás részleteivel kapcsolatban bővebb felvilágosítás személyesen a klub telephelyén, a Kajdacs, Kossuth Lajos utca 586. szám alatt, vagy telefonon a 75/351-048 számon kérhető a szakmai vezetőtől.

 

Nagydorogi idősek nappali ellátása

Nagydorogon 2011. januártól biztosított az idősek nappali ellátása. Célunk, hogy a saját otthonukban élő, mozgás- és cselekvőképes idős embereknek lehetőséget biztosítsunk a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatok kialakítására és fenntartására, az elszigetelődés megelőzésére, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. Ellátottjaink részére szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő programok által biztosítjuk az állandó életritmus kialakításának és fenntartásának a lehetőségét. További szolgáltatásaink közé tartozik az igény szerinti étkezés biztosítása, segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében, egészségügyi alapellátáshoz és szakellátáshoz való hozzájutás segítése, mentális támogatás, vérnyomás és súly mérése, újságolvasás, internethasználat, csoportos játék, kézműves foglalkozások, filmvetítés és rejtvényfejtés lehetőségének a biztosítása. Igény esetén a kevésbé mobilis gondozottjaink számára az Önkormányzat által biztosított kisbusszal történik az ellátottak Intézménybe való szállítása. Terveink között szerepel, hogy a tavaszi szezonban az aktív gondozottjaink részvételével szépítjük meg az Intézményünk környezetét, újabb kreatív programot biztosítva számukra. A pandémia miatt megszűnt imaórák ismételt szervezését is tervezzük a megemelkedett ellátotti igény kielégítésére.

A kérelmezéssel és az ellátás részleteivel kapcsolatban bővebb felvilágosítás személyesen a klub telephelyén, a Nagydorog, Kossuth Lajos utca 32. szám alatt, vagy telefonon a 75/332-148 számon kérhető a szakmai vezetőtől.

 

Napsugár idősek nappali ellátása, Paks

Az idősek nappali ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi. mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt Pakson a Napsugár idősek klubja, mely 2014. szeptember 1-je óta működik. A klub biztosítja a társas kapcsolatokat, programokat szerveznek, a klubtagok mentális támogatást kapnak. Lehetőségük van helyben étkezésre, tisztálkodásra, mosásra.

Az ellátottjaink számára intézményen belül számos mozgás- és készségfejlesztő foglalkozást szervezünk, melyeknek fő célja, hogy az ide látogató idősek meglévő képességeit, készségeit szinten tartsuk, javítsuk, egészségi és mentális állapotukban fejlődést idézzünk elő. A kézműves foglalkozások a finommotorika szinten tartása, javítása érdekében napi szinten jelen vannak. A játék, mint örömforrás és mint fejlesztő tevékenység a gondozottak mindennapjaiban helyet kapnak. Napi tornával javítjuk az idősek nagymozgását, állóképességüket és koordinációjukat, melynek során az elvégzendő feladatokat mindig az ellátottak állapotához választjuk ki. Havi egy alkalommal egy önkéntes házaspár tart irodalmi kört a klienseinknek.

A mindennapi tevékenységek mellett fontosnak tartjuk az aktuális ünnepekre való készülődést, és az ünnepség klubkeretek között való megélését. Minden aktuális ünneppel kapcsolatban beszélgetünk a hagyományokról, szokásokról. Ezen alkalmakkor az időseknek lehetőségük van felidézni és elmesélni emlékeiket, megismerni egymás szokásait.

Kulturált környezetben, akadálymentes épületben a város központjában kapott helyet klubunk, ahol hétköznap 7:30-15:30-ig nyújtjuk térítésmentes szolgáltatásainkat. Igény esetén – térítés ellenében – étkezést is biztosítunk, valamint a Támogató Szolgálat segítségével a közlekedésben is segítséget nyújtunk.

A kérelmezéssel és az ellátás részleteivel kapcsolatban bővebb felvilágosítás személyesen a klub telephelyén, a Paks, Kereszt utca 5. szám alatt vagy telefonon a 75/675-076 számon kérhető a szakmai vezetőtől.

A kapcsolatfelvétel további lehetőségeiről az Elérhetőségeink menüpontban tájékozódhat.

Megszakítás