Család-és gyermekjóléti szolgálat

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, továbbá elősegíti a családból kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat települési szintű feladatai:

 • szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás
 • szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok
 • komplex családgondozás: családlátogatások, felvilágosítások, információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetések, hivatalos ügyek intézése, kérelmek és beadványok kitöltésének segítése
 • a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének figyelemmel kísérése, a gyermek panaszának meghallgatása, és annak orvoslása érdekében a szükséges intézkedések megtétele
 • önálló helyettes szülők foglalkoztatása vagy helyettes szülői hálózat működtetése, nyilvántartás vezetése a helyettes szülői férőhelyekről
 • válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, szükség esetén segítségnyújtás a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban
 • családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében
 • adományok közvetítése
 • anyagi nehézségekkel küzdők részére pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, illetve szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése
 • különböző krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének, gyermekek, családok számára szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosítása
 • felkérésre környezettanulmány készítése
 • veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése

 

A család-és gyermekjóléti szolgálat személyesen a Paks, Ifjúság útja 1/a szám alatt, telefonon pedig a 75/830-480 vagy a 20/8830-480 számon érhető el.

 

A Paks Kistérségi Szociális Központ a család-és gyermekjóléti szolgáltatást az alábbi településeken biztosítja:

Bikács, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Harc, Kajdacs, Kistormás, Kölesd, Medina, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, Sióagárd, Tengelic

A kapcsolatfelvétel további lehetőségeiről az Elérhetőségeink menüpontban tájékozódhat.

Megszakítás