Paksi Család- és Gyermekjóléti Központ

A Paksi Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el. Ennek keretében a központ esetmenedzserei javaslatot tesznek a veszélyeztetettség mértékétől függően gyermekvédelmi hatósági intézkedés megtételére. Az esetmenedzser a családsegítővel, a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagokkal és egyéb szakemberekkel együttműködve a szociális munka eszközeivel segíti a családban nevelkedő gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetését, a családból kikerült gyermekek esetében pedig segíti a családot annak érdekében, hogy a gyermek visszakerülhessen a családba. A központ a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése és a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

Paksi Család- és Gyermekjóléti Központ által nyújtott szolgáltatások:

Készenléti telefonügyelet

A központ a nyitvatartási időn túl telefonos készenléti ügyeletet működtet a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali, szakszerű telefonos segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából. A telefonügyelet munkanapokon a 20/216-4614 számon a nyitvatartási időn túl reggel 8.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 0-24 óráig hívható.

Pszichológiai tanácsadás

A család- és gyermekjóléti szolgálatást igénybe vevő ügyfelek számára előzetes egyeztetést, delegálást követően ingyenes pszichológiai tanácsadás vehető igénybe szerdai napokon 8-16 óra között.

Jogi tájékoztatásnyújtás

A család- és gyermekjóléti szolgálatást igénybe vevő ügyfelek számára előzetes egyeztetést, delegálást követően ingyenes jogi tájékoztatásnyújtás vehető igénybe. Ez kizárólag a polgári jog keretébe tartozó ügyekben való tanácsadást jelent, peres eljárásban jogi képviseletet nem lát el a jogász.

Kapcsolattartási ügyelet

A központ a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt és felügyeletet ellátó szakembert biztosít. A szolgáltatás az érintettek kérésére, gyámhivatali, vagy bírósági döntés alapján előzetes egyeztetést követően a kapcsolatügyelet házirendjének elfogadása és megállapodás megkötése után, munkanapokon 8-18 óra között vehető igénybe.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

Szociális diagnózis

Amennyiben a család- és gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján a családnak olyan szociális szolgáltatás vagy gyermekjóléti alapellátás – kivéve a gyermekek napközbeni ellátását –  igénybevétele válik szükségessé, amelyben az ellátott vagy családja nem részesül, de annak igénybevételét a szolgálat szükségesnek tartja, a központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálatát követően elkészíti a javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. A szociális diagnózis elkészítésének szükségességét a jelzőrendszer tagjai is jelezhetik a központ felé.

 

Paksi Család- és Gyermekjóléti Központ illetékességi területe a paksi járás 15 településére terjed ki:

Bikács, Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Madocsa, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, Tengelic

A Paksi Család- és Gyermekjóléti Központ személyesen a Paks, Ifjúság útja 1/a szám alatt, telefonon pedig a 75/830-480, illetve a 20/8830-480 számon érhető el.

A kapcsolatfelvétel további lehetőségeiről az Elérhetőségeink menüpontban tájékozódhat.

Megszakítás